อายบราวน์

ให้คิ้วสวยอย่างเป็นธรรมชาติ

 • คิ้วสวยธรรมชาติตลอด 24 ชม.

  พาวเดอร์เพนซิล
  อายบราวน์

  Natural Lasting Eyebrow

  สเตเนเชอรัล

 • ให้คิ้วสวยเป็นธรรมชาติแบบเส้นต่อเส้น ไม่เกาะตัวเป็นก้อน
  ได้สีชัดสวยงาม

  ฟิล์มอายบราวน์
  คัลเลอร์

  Film eyebrow color

  อายบราวน์คัลเลอร์